جایزه سفر کیش اداره دانشجویان بین المللی

اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد به افرادی که در بازه زمانی ۱۵ فروردین ماه ( از ساعت ۷:۰۰ صبح )  الی ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ (ساعت ۲۳:۰۰) در هر کدام از فضای های مجازی (تلگرام،فیسبوک،توئیتر و یا اینستاگرام) که امکان مشاهده تعداد بازدید کننده و لایک وجود دارد نسبت به نشر دو خبر زیر اقدام نماینده سفر کیش هدیه می دهد.

رعایت نکات زیر الزامی ست:

۱ کلیه دانشجویان غیر ایرانی جمهوری اسلامی ایران می توانند در این اتفاق شرکت نمایند.

۲ دانشجویان غیر ایرانی می بایست تنها در بازه زمانی مذکور متن را در فضای مجازی مورد نظر خود نشر دهند و در صورتی که بعد از زمان اتمام مسابقه اسکرین شات به ایمیل ارسال گردد، قابل قبول نیست.

۳ به اطلاع می رساند که هر سفر کیش ویژه یک نفر می باشد.

۴ الزامی ست که متن بدون هیچ تغییری گذاشته شود. در صورتی که بخشی از متن اصلی و یا حتی هشتگ های متن حذف گردد، امکان شرکت در مسابقه وجود ندارد.

۵ پس از گذشت بازه زمانی مذکور دانشجویان می بایست از صفحه فایلی که در فضای مجازی گذاشته شده اسکرین شات گرفته و به ایمیل جشنوراه فرهنگ ملل به آدرس:

info@icfum.com

جهت داوری و بررسی ارسال فرمایند.

۶ مهلت ارسال عکس ۲۶ الی ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶ ( تا ساعت ۰۰:۰۰) می باشد.

نکته:دانشجویان غیر ایرانی گرامی می بایست هنگام ارسال ایمیل اطلاعات زیر را در ایمیل درج نمایند.

موضوع ایمیل: کمپین صلح و دوستی دانشگاه فردوسی مشهد و یا جشنواره فرهنگ ملل دانشگاه فردوسی مشهد

نکته: دانشجویان می توانند به صورت همزمان در هر دو محور( خبر جشنواره فرهنگ ملل و کمپین صلح و دوستی ) شرکت نمایند و در این صورت می بایست دو عکس ارسال گردد.


ساختار متنی ذیل می بایست در ایمیل درج گردد:

– نام و نام خانوادگی ارسال کننده:

– شماره دانشجویی:

– دانشگاه:

– شماره تماس:

– شبکه اجتماعی مورد نظر:

  •  تلگرام
  •  اینستاگرام
  •  فیسبوک
  • توئیتر

– تعداد لایک و یا مشاهده(توئیت) نهایی:

۷  امکان نشر خبر جشنواره فرهنگ ملل و متن کمپین صلح و دوستی در یک پست و یا یک پیام در فضای مجازی وجود ندارد.

۸ دانشجویان می بایست حتما از عکس مورد نظر برای هر محور استفاده کنند و چنانچه هر کدام یک از محور ها را با عکس دیگری انتشار دهند، در این رویداد شرکت داده نخواهند شد.

  • نکته: نیازی به قرار دادن عکس مورد نظر در فضای تلگرام با توجه به محدودیت حروف نیست.و در فضای تلگرام تنها قرار دادن متن به همراه هشتگ ها کفایت میکند.
  • قرار دادن عکس به همراه متن در سایر شبکه های اجتماعی (از جمله:اینستاگرام،توئیتر و یا فیسبوک) الزامی است.

لازم به ذکر است افرادی که بیش ترین تعداد بازدید کننده و یا لایک را در فضای مجازی در خصوص نشر خبر جشنواره فرهنگ ملل و یا متن کمپین صلح و دوستی به دست بیاورند، سفر کیش هدیه می گردد.


۹  دانشجویان میتوانند هر کدام از متن های آماده شده را(متن خبر جشنواره فرهنگ ملل و یا متن کمپین صلح و دوستی) را همزمان با بیش از یک زبان نشر دهند ولی نشر در یک زبان(فارسی،انگلیسی و یا عربی) نیز کفایت می کند و ضرورتی در نشر به چند زبان وجود ندارد.

۱۰ همچنین دانشجویان می بایست تنها قسمت متن و هشتگ های آن را برای هر یک از محور ها انتشار دهند.

۱۱ دانشجویان می بایست حتما نام اکانت خود را با @ در پایین پست جهت جلوگیری از تقلب اینترنتی ثبت نمایند:

مانند الگوی زیر:

@ali_alavi123


متن کمپین صلح و دوستی

غزل دوستی به هنگامه بهار طنین انداز می شود.برای هم خوانی باهم بودن, در جشنواره فرهنگ ملل,دوشادوش هم, الفبای صلح و دوستی را روایت می کنیم.

زمان :۲۹,۲۸و۳۰فروردین  مکان:دانشگاه فردوسی مشهد

#مشهد_۲۰۱۷

#جشنواره_فرهنگ_ملل

#دانشگاه_فردوسی_مشهد

#اداره _دانشجویان_بین_المللی


متن خبر جشنواره فرهنگ ملل

جشنواره فرهنگ ملل دانشگاه فردوسی مشهد با شعار صلح و دوستی در روزهای ۲۹,۲۸و ۳۰فروردین ماه ۱۳۹۶ برگزار می گردد.

#مشهد_۲۰۱۷

#جشنواره _فرهنگ_ملل

#دانشگاه_فردوسی_مشهد

#اداره _دانشجویان _بین_المللی


دانشجویان همچنین میتوانند مفهوم صلح و دوستی را با ابتکار و خلاقیت خود به زبان عربی،انگلیسی و یا فارسی با هشتگ های زیر در شبکه های اجتماعی قرار دهند و در مسابقه به این روش هم شرکت نمایند.لازم به ذکر است که همچنان می بایست از عکس مورد نظر برای این روش استفاده نمایند.

هشتگ های بخش خلاقانه:
#دانشگاه_فردوسی_مشهد
#اداره_دانشجویان_بین_المللی

دانشجویان باید از عکس زیر برای هر کدام از محور ها استفاده نمایند
عکس مورد استفاده در هر دو محور