نتایج مسابقات دومین جشنواره فرهنگی – ورزشی دانشجویان پسر غیر ایرانی

نتایج مسابقات دومین جشنواره فرهنگی – ورزشی دانشجویان پسر غیر ایرانی

جدول مسابقات فوتسال دومین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشجویان غیرایرانی

به گزارش خبر نگارISOمسابقات فوتسال دانشجویان غیر ایرانی در روزهای پنج شنبه  مورخ ۲۹/۱۱/۹۴وجمعه مورخ ۲۹/۱۱/۹۴ با حضور ده تیم رازکشورهای(عراق ،افغانستان ،تاجیکستان،سوریه ولبنان),در سالن کوثر برگزار گردیدونتایج مرحله اول آن بترتیب ذیل میباشد:

جدول تیم ها ی گروه A

ردیف نام تیم تعدادبازی گل خورده گل زده تفاضل مساوی باخت برد امتیاز
۱ آریانا افغانستان ۴ ۵ ۱۲ ۷+ ۱ ۰ ۳ ۱۰
۲ استقلال تاجیکستان ۳ ۳ ۱۶ ۱۳+ ۱ ۵ ۲ ۷
۳ حسابداران عراق ۳ ۹ ۱۱ ۲+ ۲ ۱ ۳
۴ اتحادلبنان ۳ ۱۰ ۸ ۲- ۲ ۱ ۳
۵ مهندسان عراق ۳ ۲۰ ۰ ۲۰- ۳ ۰ ۰
 • آریانا افغانستان………..  ۳-۲ …………….اتحاد لبنان ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
 • استقلال تاجیکستان……. ۱۰-۰  …………..مهندسین عراق ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
 • حسابداران عراق……… .۱-۴…………  آریانا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 • اتحادلبنان ……………… ۱-۴ …………استقلال تاجیکستان ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 • حسابداران عراق………  ۷-۰ ……………….مهندسان عراق ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
 • آریانا افغانستان  ………. ۲-۲…………….استقلال تاجیکستان ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
 • حسابداران عراق………..۳-۵…………….اتحاد لبنان ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 • آریانا افغانستان  ………..۳-۰ ………………..مهندسین عراق ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

جدول تیم ها ی گروه B

ردیف نام تیم تعدادبازی گل خورده گل زده تفاضل مساوی باخت برد امتیاز
۱ غزنین افغانستان ۳ ۱ ۱۴ ۱۳+ ۰ ۰ ۳ ۹
۲ تنباکی عراق ۳ ۳ ۱۰ ۷+ ۱ ۰ ۲ ۷
۳ قهرمانان سوریه ۴ ۱۰ ۱۱ ۱+ ۲ ۲ ۶
۴ النسورعراق ۳ ۹ ۲ ۷- ۱ ۲ ۰ ۱
۵ عقابان افغانستان ۳ ۱۴ ۰ ۱۴- ۳ ۰ ۰
 • قهرمانان سوریه ……… . .۴-۰……………. عقابان افغانستان ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
 • تنباکی عراق……………. .۱-۱…………….  النسورعراق ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
 • غزنین افغانستان………..  ۴-۰…………….  النسورعراق ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
 • قهرمانان سوریه ……….. ۲-۵…………….  تنباکی عراق ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
 • غزنین افغانستان ………. .۴-۱…………….قهرمانان سوریه ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 • عقابان افغانستان …………۰-۴…………….  تنباکی عراق ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 • قهرمانان سوریه……….. .۴-۱…………….  النسورعراق ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 • غزنین افغانستان…………۶-۰……………. عقابان افغانستان ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

مسابقه تنیس روی میز دانشجویان پسر غیر ایرانی برگزار گردید

به گزارش خبر نگارISOمسابقه ی تنیس روی میز دانشجویان پسر غیر ایرانی در روز پنج شنبه مورخ۲۹/۱۱/۹۴ ساعت ۹درسالن ورزشی کوثر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید که نتایج ان به شرح ذیل اعلام میگردد:

۱) مقام اول :علی محمد الکندلی …………..دانشکده علوم اداری واقتصادی……….. از کشور عراق

۲) مقام دوم :محمد صادق محمدی ……….دانشکده علوم اداری واقتصادی………… از کشور افغانستان

۳) مقام سوم (مشترکا دونفر):۱-علی شهوب ……..دانشکده مهندسی…………………ازکشورلبنان

۲-سلوان کاظم عوجه………..دانشکده علوم اداری واقتصادی……ازکشورعراق

نتایج مسابقات تیروکمان دانشجویان پسر غیر ایرانی

به گزارش خبر نگارISOمسابقه ی تیر و کمان دانشجویان پسر غیر ایرانی در روزهای یکشنبه و سه شنبه وپنج شنبه  مورخ ۲۵/۱۱و۲۷/۱۱/و۲۹/۱۱/۹۴با حضور ۸۰شرکت کننده ,در سالن امام علی ع برگزار گردید این مسابقه که با حضور شرکت کننده هایی از کشورهای (افغانستان,عراق,یمن,لبنان,تاجیکستان,کره جنوبی,سوریه)برگزار گردید,نفرات اول تا سوم به ترتیب ذیل اعلام شد:

۱) مقام اول……….. ابوذر عرفانی…………..:دانشکده مهندسی…….. از کشور افغانستان

۲) مقام دوم …………محمد رضا غلامی……..:دانشکده کشاورزی…… از کشور افغانستان

۳)مقام سوم…………. یاسرآل سید ……………دانشکده علوم…………. ازکشورعراق

نتایج مسابقات شنای دانشجویان پسر غیر ایرانی

به گزارش خبر نگارISOمسابقه ی شنای دانشجویان پسر غیر ایرانی درروز پنج شنبه مورخ  ۲۹/۱۱/۹۴با حضورورزشکاران غیر ایرانی  در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید که نتایج ان به شرح ذیل اعلام میگردد:

۱) مقام اول……….. امام علی ملایاروف…………..:دانشکده مهندسی…….. از کشور تاجیکستان

۲) مقام دوم …………سیدجلال سید ابراهیم……..:دانشکده کشاورزی…… از کشور تاجیکستان

۳)مقام سوم…………. نذیراحمدتنها ……………دانشکده علوم…………. ازکشورافغانستان