دانشگاه فردوسی مشهد پیشرو در بین المللی سازی

دانشگاه فردوسی مشهد پیشرو در بین المللی سازی

دکتر کافی ،رییس دانشگاه فردوسی، در گفتگو با خبرنگار سومین جشنواره فرهنگ ملل ضمن قدردانی از تمامی دست اندر کاران برگزاری جشنواره گفت : اعتقاد من بر این است که رسالت دانشگاه جهانی شدن است ، همانطور که علم مرز نمی شناسد فعالیت های دانشگاه نیز مرز نمی شناسد و در طبیعت آن جهانی شدن نهفته است . هدف ما از بین المللی سازی دانشگاه رسیدن دانشگاه به رسالت اصلی خود و ارائه خدمت به کل جامعه بشری است، تا بتواند علم را به عنوان میراث بشریت به تمامی افراد ارائه کند.

وی در ادامه بیان کرد : امروزه کشورهای مختلف دنیا از طریق دیپلماسی باهم مراوده دارند و این دیپلماسی در حوزه های مختلف تعریف می شود . اگر دیپلماسی را پلی بین کشور ها بدانیم که رواب بین آن ها را مستحکم می کند ،دیپلماسی علمی پلی است که از دیگر پل ها هم چون دیپلماسی سیاسی یا اقتصادی مستحکم تر است و ملاحظه می شود که ما با کشور هایی که حتی دیپلماسی سیاسی نداریم هنوز دیپلماسی علمی برقرار است و این دیپلماسی همواره در برنامه های کلان و سند راهبردی دانشگاه قرار دارد.

دکتر کافی ضمن اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه دانشگاه فردوسی مشهدگفت : از آنجا که دانشگاه فردوسی در شهر مشهد واقع شده است و شهر مشهد با عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام و به دلیل وجود بارگاه مقدس امام هشتم و هم چنین داشتن پرواز های بین المللی ،هتل های فراوان و رواج زبان های مختلف در زمره شهر های بین المللی قرار دارد وئانشگاه فردوسی از این ظرفیت ها استفاده می کند تا بتواند دیپلماسی علمی را در سطح کشور های منطقه رواج دهد .دانشگاه فردوسی در نقطه ای از دنیا است که مرزهای نزدیکی با بسیاری از کشور ها دارد و بخاطر موقعیت مذهبی شهر مشهد با بسیاری از کشور های عرب زبان به ویژه کشور هایی که شیعیان در آن حضور دارند در تبادل علمی است و ازین جهت توانسته در عرصه ی بین المللی سازی موفق عمل کند .

وی در ادامه با بیان اینکه جذب دانشجویان بین المللی از راه های بین المللی سازی است بیان کرد : دانشگاه فردوسی توانسته دانشجویان زیادی از کشور های همسایه، منطقه و کشور های اروپایی را جذب کند .

دکتر کافی در ادامه گفت : رسالت یک دانشجوی بین المللی پس ازورود به دانشگاه در مرحله ی اول درس خواندن است و بعد از آن موضوع زندگی کردن برای چند سال در یک کشور مطرح است و ما باید بتوانیم محیطی را برای این دانشجو فراهم کنیم که احساس صمیمیت کند و از طرفی بتواند هویت و فرهنگ خود را به اشتراک بگذارد و هدف اصلی جشنواره فرهنگ و ملل این است که دانشجویان با ملیت های مختلف بتوانند در یک فضای دوستانه فرهنگ خود از جمله آداب و سنت ، تغذیه و پوشش را معرفی کنند . لذا هدف از برگزاری چنین جشنواره ای ایجاد بستر مناسب صمیمیت و دوستی بین ملل مختلف و آشنایی دانشجویان ایرانی با فرهنگ و ملیت کشور های دیگر است .

رئیس دانگاه فردوسی مشهد ضمن اشاره به برگزاری سومین دوره از جشنواره فرهنگ و ملل اظهار داشت : با توجه به شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ جشنواره امسال به صورت ویژه ای برگزار خواهد شد و تلاش براین است که موضوعات آن تنها به دانشجویان محدود نشود و شهر مشهد هم در کنار این جشنواره به خوبی به دانشجویان بین المللی و بازدید کنندگان جشنواره معرفی شود . ازین رو بعضی از سازمان ها و نهاد های دولتی و مردمی در این جشنواره حضور خواهند داشت .

وی در ادامه گفت : انتظاراتی که دانشگاه فردوسی از برگزاری جشنواره دارد این است به بازدید کنندگان نشان داده شود که چه ظرفیت هایی برای بین المللی شدن وجود دارد و چه مشترکاتی وجود دارد که باید بر آنها تاکید کرد مادامی که بر مشترکات فرهنگی تاکید کنیم به این معناست که بر دوستی تاکید کرده ایم و صلح را در اولویت قرار داده ایم .

دکتر کافی ضمن اشاره به شعار جشنواره گفت : دانشجویان بین المللی ما عمدتا از کشور هایی هستند که در آنها نا آرامی وجود دارد لذا تلاش ما در این جشنواره بر این است که به نحوی عنوان کنیم اگر دانشجویان امور مدیران فردا شدند انقدر بهانه برای صلح و دوستی وجود دارد که نباید به سمت جنگ و ناآرامی حرکت کرد .به این دلیل شعار جشنواره را نوید صلح و دوستی انتخاب کرده ایم.