مسابقات فوتسال سومین جشنواره فرهنگی – ورزشی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز گردید

مسابقات فوتسال سومین جشنواره فرهنگی – ورزشی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز گردید

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱/۲۰ ساعت ۱۲ جلسه قرعه کشی فوتسال در بخش برادران و خواهران شرکت کننده برگزار گردید. که در بخش آقایان ۸ تیم و در بخش خانم ها ۳ تیم، قرعه کشی و گروه ها تعیین شد.

لازم به ذکر است از روز سه شنبه ۹۶/۱/۲۲ ساعت ۱۸ اولین مسابقه خواهران و روز چهارشنبه ۹۶/۱/۲۳ ساعت ۱۸ اولین مسابقه فوتسال برادران برگزار خواهد گردید.