بازدید دبیر پاتخت فرهنگی جهان اسلام از دبیرخانه سومین جشنواره فرهنگ ملل

بازدید دبیر پاتخت فرهنگی جهان اسلام از دبیرخانه سومین جشنواره فرهنگ ملل

جناب آقای سرابی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی و دبیر پایتخت فرهنگی جهان اسلام و جناب آقای دبیری معاون مدیر کل و رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد مقدس ظهر روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۱/۹۶ با حضور در دبیرخانه سومین جشنواره فرهنگ ملل با جناب آقای دکتر غنائی، رئیس اداره دانشجویان بین المللی و دبیر این جشنواره دیدار و گفتگو نمودند. در ابتدا جلسه جناب آقای دکتر غنائی ضمن عرض خوش آمد گویی، به ارائه گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده برای برگزاری سومین جشنواره فرهنگ ملل پرداختند و کلیپی در این رابطه پخش گردید. سپس جناب آقای سرابی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و دبیر پایتخت فرهنگی جهان اسلام ضمن تشکر از اقدامات دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری این جشنواره که همزمان با رویداد ظیم مشهد ۲۰۱۷ می باشد، اظهار امیدواری نمودند تا با حمایت همه دستگاههای اجرایی بتوانیم جشنواره فرهنگ ملل را به نحو مطلوبی برگزار نماییم.